موجودی کیف پول: ۵ میلیون تومان - ۵،۰۰۰،۰۰۰
خرید شارژ کارت به کارت پرداخت قبض گرفتن موجودی کارت حمایت و نیکوکاری خرید بسته اینترنت